Všeobecné obchodné podmienky

1. Rozsah platnosti

Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky (v skratke „VOP“) platia pre všetky služby poskytované firmou PK-GO, s. r. o., najmä však pre informácie o miestnych obchodoch a nákupných ponukách pre návštevníkov stránok letaky.online ("Užívateľov"), vrátane príslušných podstránok.
Tým že služby používate, považujú sa tieto obchodné podmienky za platné, ak nebolo písomne dohodnuté niečo iné alebo nariadené príslušným zákonom. Platia stále aktuálne VOP zverejňované na stránkach letaky.online.

2. Predmet činnosti

2.1.
letaky.online sú prevádzkované firmou PK-GO, s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02 Bratislava, Slovensko, zaregistrovanej na Okresnom súde Bratislava I pod číslom 65337/B. letaky.online predstavujú nezávislú informačnú platformu o miestnych nákupných ponukách a obchodoch.

2.2.
PK-GO, s. r. o. poskytuje užívateľom na svojich stránkach letaky.online informácie o aktuálnych ponukách (letákoch), pobočkách a vzdialenostiach k nim. Zobrazované ponuky niesu ponukami v právnom zmysle, ale slúžia užívateľom len ako informácia o ponukách príslušných predajcov. S firmou PK-GO, s. r. o. sa nerealizujú žiadne kúpne alebo iné zmluvy o nadobudnutí na stránkach zobrazovaných produktov alebo služieb.

2.3.
PK-GO, s. r. o. odporúča kontaktovať stále priamo príslušných predajcov, pretože PK-GO, s. r. o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za to, že produkty alebo služby zobrazované na týchto stránkach bude možné u príslušných predajcov aj naozaj získať.

3. Autorské práva

3.1.
Všetky značky (aj keď neobsahujú ochranné znaky), znaky, symboly, texty, obrázky tretích strán zobrazované na stránkach letaky.online - ako aj všetkých podstránkach - sú vo vlastníctve týchto tretích strán.

3.2.
Stránka letaky.online ako aj všetky databázy a príslušný software a logo sú vo vlastníctve firmy PK-GO, s. r. o.
Ich použitie na vlastné účely je možné len s písomným súhlasom firmy PK-GO, s. r. o.

4. Obmedzenie zodpovednosti

4.1.
PK-GO, s. r. o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené používaním stránok alebo za chybné dáta.

4.2.
Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, nepreberá PK-GO, s. r. o. ani zodpovednosť za iné ponúkané služby.

4.3.
PK-GO, s. r. o. chce svoje služby poskytovať dlhodobo. Napriek tomu nemôžeme užívateľom poskytnúť záruku, že budú môcť stránky používať aj v budúcnosti. PK-GO, s. r. o. poskytuje služby podľa svojich možností a môže činnosť stránok bez ďalšieho udania dôvodu pozastaviť.

5. Záverečné ustanovenia

5.1.
Ak by sa stali niektoré body týchto VOP čiastočne alebo úplne neplatnými, nemá to vplyv na platnosť ostatných bodov.

5.2.
Neplatné body budú nahradené platnými. Ako aj prípadné chyby a nezrovnalosti v existujúcich bodoch VOP budú odstránené.

7. Sociálne siete

7.1.
Každý používateľ fukcionality niektorej sociálnej siete (ako facebook, twitter, whatsApp a iné) nesie plnú zodpovednosť za obsah svojich správ posielaných do týchto sieti. Pritom musí dodržiavať platné zákony a VOP príslušných platforiem. PK-GO, s. r. o. nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah odosielaných správ.

7.2.
Po kliknutí na určité tlačítka môže byť užívateľ presmerovaný na prezentácie na sociálnych sieťach (napr. na Facebook stránku). Pri používaní týchto prezentácii platia okrem ich VOP aj ich pravidlá na ochranu osobných údajov.

© 2018 - 2019 letaky.online